NASA satellite view shows California's soaked start to 2023