Save $61.95 on this Celestron 70AZ telescope kit this holiday