'Space Adventure' exhibition to bring 300 Apollo-era artifacts to Miami